tag: life

Nostalgic gaming on the Wii

If I remember correctly, we’ve bought our Wii about two and a half years ago, mainly for our two children. After spending some time with the kids on the Wii, it was obvious that they...

FED 3

Het zijn drukke tijden. Ondertussen is Showroomglaze gelanceerd en heb ik bijna elk weekend wel werk. De garage werd ook onderworpen aan een makeover, zoals te zien is op onderstaand...

FED 3

FED3 Russian camera

Workout

Vermits de computer thuis nog steeds niet vervangen is door een nieuw exemplaar, heb ik nog niet de mogelijkheid gehad om de “verrassing” te uploaden. Het komt er nog wel van (liefst...

De ramp die de gasramp veroorzaakte in Gellingen

De gasramp in Gellingen van vorig jaar is de oorzaak van een heleboel misverstanden, zo blijkt uit het telefoonverkeer tussen mensen op de werf in Gellingen, de brandweer, verantwoor...

Feiten over België

Volgens het CIA world factbook zijn dit de “hightlights” over België: groeiende producent van synthetische drugs bron van chemicaliën voor verwerking van cocaine (Zuid-Afrika) ...