De ramp die de gasramp veroorzaakte in Gellingen

De gasramp in Gellingen van vorig jaar is de oorzaak van een heleboel misverstanden, zo blijkt uit het telefoonverkeer tussen mensen op de werf in Gellingen, de brandweer, verantwoordelijken van het bedrijf Diamant Boart en Fluxys, dat plaatsvond twee uur voor de ontploffing.

Vanaf 7u30 werd er een gasgeur waargenomen op de terreinen. De mensen op de werf hebben dan al contact met Diamant Boart. Om 8u10 ziet de werfcoördinator gas ontsnappen dat niet afkomstig is uit de distributiecabine maar uit een grote leiding die het terrein dwarst. Fluxys wordt niet geïdentificeerd als verantwoordelijke.

Om 8u14 belt de werfcoördinator de dienst 100 en meldt dat er een gaslek is op de hoofdkanalisatie van de Electrabel-pijplijn. De dienst 100 spreekt over de diepte waarop de leidingen liggen. Dit schept nog eens extra verwarring. De dienst meent dat de pijplijn eigendom is van Distrigaz.

Ondertussen is het 8u18 en komt de dienst 100 eindelijk bij Fluxys terecht. De dienst 100 vraagt of Fluxys een leiding heeft liggen die zich bevindt in de “avenue des Artisans”, een nieuwe naam voor de “rue dans le Zoning”. Fluxys kent die straat niet en meldt dus dat het geen leidingen heeft liggen in Gellingen.

Nu de brandweercommandant ter plekke is, vraagt hij om uit te zoeken wat het nummer van de gasleiding is. Om 8u33 weten de 100, de brandweer, noch fluxys wie eigenaar is van de leiding. De verwarring wordt nog eens extra gevoed wanneer een brandweerman een voertuig opmerkt van Alfagaz.

Uiteindelijk wordt de leiding geïdentificeerd als U32 maar dat cijfer duidt aan dat ze zich in Lessen bevinden. Fluxys heeft op dat ogenblik nog altijd niet door dat de leiding van hun is. Ze sturen een technicus ter plaatse.

Om 8u56 explodeert de pijplijn en vernielt een stuk van de industriezone. In totaal goed voor vierentwintig doden.

Fluxys verwijst naar eerdere claims dat er altijd verwarring was die ochtend en dat ze correct hebben gehandeld door een technicus te sturen toen het eerste telefoontje binnenliep. Die technicus zag de gasramp vanop de autosnelweg.